Regeling én Bloemenlint

Na het succes van de afgelopen jaren heeft de gemeente samen met de Stichting Bij-ZZZaak de regeling weer opgezet. Dit jaar zijn zij ook aangesloten bij het project Bloemenlint Limburg van de provincie Limburg.

In buitengebied en kernen
Behalve de agrariërs van Nederweert is er dit jaar ook veel interesse van andere inwoners. Zo wordt er op zo’n 200 plekken in onze gemeente bloemenzaad ingezaaid vanuit het project Bloemenlint Limburg. Meer dan vijf hectare bloemen- en kruidenmengsel, verdeeld over de hele gemeente. Dit betekent niet alleen de akkerranden en overhoeken in het buitengebied, maar ook de voor- en achtertuinen in de kernen.

Bij andere projecten
Naast het project Bloemenlint Limburg heeft de gemeente ook een aantal percelen ingezaaid tijdens andere projecten. Plaatsen waar voorheen gras stond, zijn nu ingezaaid met kruiden- en bloemenmengsels. Ook is en worden bij verschillende renovaties van wegen in het buitengebied bermen ingezaaid met kruiden en bloemen. Dat is ook gebeurd bij de klimaatbuffer aan de Molenweg en de wadi’s op de Juffrouw Joostenhof en Schepper. In totaal zal in de verschillende projecten 1,5 hectare met kruiden- en bloemenmengsels ingezaaid worden.

Kleurrijk
Geniet van de kleurrijke lente in Ni-jwieërt!