Renovatie

De werkgroep, die met de renovatie van start gaat, bestaat uit vertegenwoordigers van NTC’72 en de gemeente. De werkgroep wordt ondersteund door een derde partij die het bestek maakt en het aanbestedingstraject voor zijn rekening neemt. Op die wijze is het mogelijk om op een verantwoorde manier tot een goede baankeuze te komen.

Meest geschikte baansoort
Voorwaarden met betrekking tot de aanbesteding, onderhoud, kwaliteit, garantie en draagvlak zijn hierbij doorslaggevend. Zo moet de baansoort een in Nederland beproefde ondergrond zijn. En moeten meerdere offertes voor de aanleg bij onafhankelijke derden worden opgevraagd. Daarnaast spelen duurzaamheidaspecten een belangrijk rol in de baankeuze. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de banen een levensduur van minimaal 10 tot 15 jaar kennen. En dat de kosten van het onderhoud vergelijkbaar zijn met de andere tennisbanen in onze gemeente. Op basis van deze voorwaarden valt de eerder door NTC’72 voorgestelde baansoort ‘Tennis Force II’ af.

Snelheid gewenst
Het rapport over de kwaliteit van de huidige tennisbanen is eind juli 2019 gepresenteerd. Op basis van dit rapport is in november 2019 een bedrag van € 350.000,- opgenomen in de gemeentebegroting. Om tot een aanvaardbare baansoort te komen, is het voorstel om per direct een werkgroep samen te stellen. Hierbij is snelheid wenselijk, zodat NTC’72 voor de voorjaarscompetitie kan beschikken over de gerenoveerde banen.

Plannen gebiedsontwikkeling
NTC’72 ligt in het gebied Bengele/Uijtwijck. Dat gebied wordt ontwikkeld tot een sport- en recreatiezone. De plannen voor NTC zijn afgestemd met de stuurgroep die de plannen maakt voor de totale gebiedsontwikkeling.