Eerste verkennende ronde na verkiezingsuitslag

Komende donderdag 29 maart worden de gekozen raadsleden geïnstalleerd. Aansluitend is een openbare bijeenkomst waar de bevindingen van de eerste verkennende ronde gedeeld worden. Verkenner Henk Hermans heeft de afgelopen week met alle partijen gesproken. Nadat de bevindingen zijn gedeeld en besproken, zal gekeken worden naar het vervolg en de te maken procesafspraken.